۱۰۰ گرم بستنی چقدر کالری دارد و زمان سوزاندن آن

میزان کالری به ازای هر ۱۰۰ گرم بستنی ۱۹۰ کیلو کالری انرژی
میزان پیاده روی برای سوزاندن انرژی این غذا= ۱ ساعت و ۷ دقیقه و ۳ ثانیه
هر صد گرم بستنی که میل میکنید کالری بالایی دارد پس بهتر است افراد چاق و کسانی که در رژیم غذایی به سر میبرند از این موضوع اطلاع پیدا کنند .

۱۰۰ گرم بستنی چقدر کالری دارد و زمان سوزاندن آن