یک باور نادرست در مورد نحوه درمان جای نیش مار

مکیدن محل نیش مار نه تنها درست نیست بلکه ایده بدی نیز هست، زیرا می تواند به ایجاد عفونت در محل زخم نیز منجر شود. به جای اینکار بهتر است کاری که صلیب سرخ آمریکا پیشنهاد می دهد را انجام دهید:
۱ – محل زخم را با آب و صابون بشویید.
۲ – محل زخم را بدون حرکت و پایین تر از قلب نگه دارید.
۳ – کمک پزشکی بگیرید( به پزشک مراجعه کنید)
در برخی حالات استفاد از شریان بند جهت کاهش گسترش زهر پیشنهاد شده است. بنابراین این کارها را انجام دهید و از مکیدن جای نیش اجتناب کنید.

یک باور نادرست در مورد نحوه درمان جای نیش مار