کرم کاپسایسین عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی

موارد مصرف
کاهش درد ناشی از دیابتیک نوروپاتی، آرتریت روماتوئید، اوستئوآرتریت
مکانیسم اثر
کاپساسین از طریق تهی کردن ماده P از فیبرهای عصبی C و کاهش انتقال ایمپالس های درد به CNS سبب بروز اثرات ضد درد خود می شود.
هشدارها
از تماس دارو با چشم و نیز پوست زخم و آسیب دیده باید اجتناب کرد.
عوارض جانبی
احساس سوزش و گرما در محل تجویز دارو روی پوست، سرفه، عطسه

کرم کاپسایسین عوارض جانبی موارد مصرف و منع دارویی