چطور وانمود کنم حرف و احساس دیگران برایم مهم است

قبل از اینکه آنها را قضاوت کنید، باید خودتان را جای آنها بگذارید. این خیلی مهم است. شاید این فرد، منزوی باشد و دوست نداشته باشد با کسی حرف بزند. شاید این فرد وقتی با او حرف می‌زنید نسبت به شما سرد باشد یا چیزهایی بگوید که کمی بی‌ادبانه به نظر برسد. قبل از اینکه درموردشان قضاوت کنید و به آنها برچسب بزنید، به احساسات او فکر کنید.
شاید به این دلیل منزوی است که کنار دیگران احساس راحتی نمی‌کند. شاید عادت به حرف زدن با دیگران ندارد و به همین دلیل رفتار سردی دارد. شاید آن روز حال خوبی نداشته است و به همین دلیل است که خوش‌اخلاق به نظر نمی‌رسیده است. قبل از اینکه به خودتان اجازه دهید به این فرد برچسب بزنید، تصور کنید که چرا چنین چیزی گفته است یا چنین کاری کرده است.
به این فکر کنید که اگر طوریکه با این فرد برخورد شد، با شما برخورد می‌شد، چه احساسی داشتید. قبل از اینکه حرفی به او بزنید خیلی مهم است که به این فکر کنید. چه حسی داشتید اگر کسی که با او آشنا نباشید سمتتان بیاید و حرف‌های ناجور به شما بزند، فقط به این دلیل که خلاف آنچه انتظار داشته‌اند رفتار کرده‌اید یا حرف زده‌اید؟ مطمئناً خیلی ناراحت می‌شدید، نه؟ اگر دوست ندارید چنین اتفاقی برایتان بیفتد، هیچوقت همچنین کاری نکنید.
اجازه ندهید یک برخورد، نظر شما را نسبت به آن فرد خراب کند. فقط به این دلیل که یک نفر وقتی با او حرف می‌زدید، به نظر خوب نمی‌رسیده است، به این معنی نیست که همیشه عصبانی و افسرده است. شاید وقتی با او حرف می‌زدید، روز خوبی نداشته است یا حالش خوب نبوده است. سعی کنید باز هم در موقعیت‌های دیگر با او حرف بزنید و رفتار او را ببینید.
وقتی با آنها حرف می‌زنید، اجازه ندهید حس بی‌اعتمادی یا اعتقادات شما وارد شود. دیدن آدم‌هایی با اعتقادات و علایق مخالف با شما کاملاً طبیعی است، پس اگر کسی چیزی که شما دوست دارید را دوست نداشت یا چیزی را دوست داشت که شما ندارید، ناراحت نشوید. اجازه ندهید اعتقاد او به خدا (یا اعتقاد نداشتن او به خدا) باعث شود با او احساس تفاوت کنید. یادتان باشد، حساس بودن به احساسات آنها یعنی علایق و اعتقادات آنها را بپذیرید و به آنها احترام بگذارید.
وقتی احساس کردید اذیت می‌شوید، سعی کنید چیزی نگویید. با خودتان فکر کنید که رفتار آن فرد حتماً دلیلی دارد و باید در آن لحظه به احساس او احترام بگذارید، حتی اگر اذیتتان کند.

چطور وانمود کنم حرف و احساس دیگران برایم مهم است