چطور برای داشتن انرژی بیشتر کربوهیدرات بیشتری مصرف کنیم

▪یکبار مصرف کربوهیدراتتان را بالا ببرید تا ببینید بدنتان چگونه واکنش می‌دهد.
▪مصرف کربوهیدرات را دو روز پیش از مسابقه بالا ببرید.
▪در روز مسابقه هیچگونه غذای فیبر دار مصرف نکنید.
▪مطمئن شوید همه‌ی غذاهایی که خورده‌اید پیش از مسابقه به خوبی هضم شود.
ورزشکاران حرفه‌ای قبل از مسابقات، برای اینکه تحمل و استقامت خود را بالا ببرند، نیاز دارند تا ذخیره کربوهیدرات و گلیکوژن در بدنشان را افزایش دهند. نیکول استیونسون، یکی از سریع‌ترین دوندگان ماراتون کانادا نکات بالا را برای افزایش ذخیره کربوهیدرات پیشنهاد می دهد.

چطور برای داشتن انرژی بیشتر کربوهیدرات بیشتری مصرف کنیم