چرا جدیدا پسرها دیگر ازدواج نمیکنند

تشکیل زندگی مشترک یکی از مهمترین تصمیم های زندگی هر فرد است و بسیاری از جوانان در شرف ازدواج از آن می ترسند. با این حال اگر بدانند ازدواج مستلزم چه مواردی بوده و همچنین انتظارات شخصی خودشان را معین نمایند، میتوانند به راحتی بر ترس خود از ازدواج غلبه کنند و با درکی کاملتر تصمیم بگیرند.
ترس از تعهد در ازدواج
برخی از آقایان دچار نوعی درگیری ذهنی با عنوان «ترس از تعهد و سر سپردگی» هستند. این بدان معناست که تمایلی ندارند که مابقی عمر خود را تنها با یک خانم سپری کنند. آنها تصور میکنند که خیلی راحت میتوانند زنهای مختلفی را برای زمانهای کوتاهی راضی کنند، اما راضی نگه داشتن یک خانم برای ۴۰ سال و یا بیشتر کار دشواری است.
برخی از پسران تصور دارند که ازدواج پایان زندگی است
برخی از آقایان تصور میکنند که ازدواج “پایان زندگی” است. آنها فکر میکنند که اگر ازدواج کنند دیگر قادر نیستند از زندگی لذت ببرند. دائماً افکار منفی در مورد زندگی مشترک در ذهن آنها رخنه میکند و بیشتر از این مسئله می ترسند که با انتخاب یک شریک برای همیشه زندگی آنها به بن بست می رسد. به هر حال هیچ یک از این تصورات صحت ندارند. متاسفانه برخی از آقایان به آزادی خود عادت کرده اند و ازدواج برای آنها به منزله زنجیری است که به دور گردنشان می افتد.
پسران خسیس دوست ندارند شریک مالی پیدا کنند
برخی از آقایان به این دلیل از ازدواج کردن سرباز میزنند که تمایلی به تقسیم اموال خود با شخص دیگری ندارند. آنها می دانند که به محض اینکه زیر یک سقف بروند مجبور می شوند درآمد و کلیه دارایی هایشان را با همسر خود تقسیم کنند و این کاری است که هیچ تمایلی نسبت به انجام دادن آن ندارند. برخی از مردها آنقدر خودخواه هستند که به هیچ وجه دوست ندارند با افرادی ارتباط برقرار کنند که چیزی از آنها طلب کنند.
پسرهای مامانی از ازدواج می ترسند
برخی از مردهای جوان تعلق خاطر بسیار زیادی به مادر و پدر خود دارند که اصطلاحاً به این جور افراد “پسرهای مامانی” گفته می شود. بعضی از آقایان تصور میکنند که اگر ازدواج کنند با این کار خود به مادرشان بی توجهی کرده اند. همچنین این امکان هم وجود دارد که همسر جدید مانند مادر تحویلشان نگیرد و مجبور می شوند از لاک کودکی خود بیرون بیایند و بزرگ شوند؛ و چون از بزرگ شدن می ترسند نمیتوانند زیر بار مسئولیت بروند به همین دلیل از ازدواج دوری میکنند.
عدم مسئولیت پذیری پسران امروزی یکی از دلایل ازدواج نکردن آنهاست
با شروع زندگی مشترک وظایف زوجین سنگین تر می شود و باید بیش از گذشته تلاش کنند. از همان ابتدا باید به فکر مسائل زیادی نظیر ورود بچه به زندگی هم بود. وظیفه حمایت و پشتیبانی از کودک در وهله اول بر عهده پدر می باشد. برخی از آقایان تمایلی ندارند که زیر بار مسئولیت های بیشتر بروند.

چرا جدیدا پسرها دیگر ازدواج نمیکنند