نحوه دقیق و صحیح انجام غسل ها

در غسل ارتماسی انسان بعد از پاک کردن بدن خود از نجاست نیت می کند(غسل (عنوان موردنظر) می کنم قربتا الی الله ) . بعد به یک باره تمام بدن خود را به زیر آب فرو می برد. مانند پریدن در استخر.

غسل به دو صورت انجام می گیرد ۱. ارتماسی ۲. ترتیبی

در غسل ترتیبی
▪ انسان ابتدا نیت کرده ، بعد سر و گردن را می شوید .
▪ بعد از آن سمت راست بدن خود را می شود(دست راست و پای راست و نیم تنه سمت راست).
▪ پس از آن سمت چپ بدن را می شوید.(۱)
۱.در صورتی که موقع شستن سر و گردن آب روی اعضای دیگر بریزد، اشکال ندارد.
۲.موقع شستن سمت راست . هنگام غسل لازم نیست که بدن خشک باشد. بلکه با بدن خیس هم می شود غسل کرد.
۳.در هر غسلی نیت لازم است . انسان همین که در ذهن خود بداند که برای چه غسلی … سر و گردن و همچنین بقیه اعضا را می شوید ، کافی است . لازم نیست نیت را بر زبان جاری کند.

طریقه انجام همه غسل ها به همین دو صورت است و تنها در نیت متفاوت هستند.

پی نوشت :
۱. آیه الله خامنه ای ، استفتائات ، س ۱۹۲ .

نحوه دقیق و صحیح انجام غسل ها