قرص کلماستین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی
موارد مصرف
کلماستین در درمان علامتی رینیت آلرژیک فصلی یا دایمی التهاب آلرژیک ملتحمه، خارش ناشی از واکنش های آلرژیک و کهیر و به عنوان درمان کمکی شو ک آنلا فیلا کتیک به کار می رود.
مکانیسم اثر
اثر ضد آلرژی آن ناشی از رقابت با هیستامین برای اتصال به گیرنده های H1 است .
فارماکوکینتیک
این دارو به خوبی از راه تزریق یا خوراکی جذب می گردد. متابولیسم آن کبدی است . زمان شروع اثر شکل خوراکی آن بین ۶۰- ۱۵ دقیقه است و طول مدت اثر آن حدود ۱۲ ساعت می باشد و از راه کلیوی دفع می گردد.
موارد منع مصرف
هشدارها
احتمال بروز سرگیجه،اغتشاش شعور و کمی فشارخون ناشی از مصرف این دارو در بیماران سالخورده بیشتر است .
عوارض جانبی
عوارض شایع آن شامل خواب آلودگی و غلیظ شدن تر شحات نایژه است.
تداخل دارویی
در صورت مصرف همزمان با دارو های پایین آورنده فشارخون و دارو های مضعف CNS ممکن است باعث افزایش اثر آنها گردد. مصرف این دارو با داروهای سمی برای گوش ممکن است علائم مسمومیت گوشی آنها از جمله وزوز گوش را بپوشاند.
نکات قابل توصیه
۱- به منظورکاهش تحریک گوارشی ، این دارو همراه با غذا ،آب یا شیر مصرف شود .
۲- احتمال بروز خواب آلودگی بعد از مصرف این دارو وجود دارد .بنابرین از کار با آلاتی که نیازمند هوشیاری است ، مانند رانندگی خوداری گردد.
مقدار مصرف
خوراکی:
بزرگسالان: مقدار ۱۰ میلی گرم ۲ بار در روز یا ۲ میلی گرم ۳-۱ بار در روز مصرف می شود. حداکثر میزان مصرف دارو ۶mg/day است.
کودکان:در کودکان با سن کمتر از ۱۲ سال مقدار ۱-۵/. میلی گرم هر ۱۲-۸ ساعت مصرف می شود.
تزریقی:مقدار ۲-mg/day4 به صورت تزریق عضلانی در بزر گسالان و مقدار۱-mg/day2 در کودکان به کار برده می شود .
اشکال دارویی
Tablet:1mg
Injection:2mg/2ml

قرص کلماستین عوارض جانبی موارد مصرف منع دارویی