ضررهای کفش پاشنه بلند برای پا

کفش‌های نوک تیز باعث تغییر شکل پنجه پا می‌شوند تغییر شکل در انگشتان پا می‌تواند به مرور زمان عوارض خطرناکی را همراه داشته باشد. دکتر آراسته با بیان اینکه در میان انگشتان پا، شصت پا، استعداد تغییر شکل را دارد تاکید کرد: پوشیدن کفش‌های نوک تیز این تغییر شکل را به دنبال دارد.استفاده از کفش‌های نوک تیز و به دنبال آن تغییر شکل انگشتان، در سمت داخل پا برجستگی‌هایی را ایجاد کرده که موجب انحراف پا به سمت خارج شده و بسیار دردناک است. دکتر آراسته با بیان به اینکه کفش عامل محافظ و تسهیل‌کننده راه رفتن محسوب می‌شود، اظهار داشت: تولید کنندگان و مصرف کنندگان نباید به جنبه‌های زیبایی کفش توجه کنند؛ چرا که تغییر شکل در انگشتان پا می‌تواند به مرور زمان عوارض خطرناکی را به همراه داشته باشد.
وی با بیان این که پاشنه کفش نباید بیش از دو سانتی‌متر باشد، تاکید کرد: کفش باید محکم، با رویه چرمی‌و دارای روبند باشد؛ چرا که کفش بدون روبند بعد از مدتی پهن و گشاد شده و در انحراف انگشتان پا مؤثر است. این متخصص ارتوپدی در پایان توصیه کرد که افراد بویژه زنان در انتخاب کفش علاوه بر جنبه زیبایی، راحتی، وجود فضای کافی برای جلوی پنجه پا و عدم فشار بر انگشتان را مدنظر قرار دهند.

ضررهای کفش پاشنه بلند برای پا