راه های جالب ایجاد انگیزه در خود برای ورزش در زمستان

اگر از آن دسته افراد هستید که در فصل زمستان تمایلی به ورزش کردن ندارند می‌توانید با توجه به موارد زیر خود را به انجام آن متقاعد کنید.
به طور مثال اگر نسبت به سال گذشته اضافه وزن پیدا کرده‌اید عکس دوران لاغری خود را به دیوار اتاقتان نصب کنید تا با دیدن آن با تمایل بیشتری برای ورزش کردن از خواب بلند شوید.
راه دوم این است که دوستان خود را متقاعد کنید با همدیگر ورزش کنید. انجام فعالیت بدنی به همراه دوستان نزدیک حس خوبی را به فرد منتقل می‌کند.
سعی کنید فعالیت بدنی متفاوتی داشته باشید، زیرا انجام یک نوع ورزش در درازمدت خسته‌کننده خواهد بود.
در صورتی که هر ۱۵ روز در نوع حرکات ورزشی خود تغییر دهید این حالت در شما به‌وجود نمی‌آید.

راه های جالب ایجاد انگیزه در خود برای ورزش در زمستان