ده راز جادویی و تضمینی برای آنچه در لباس خود زیبا باشید

۱. اگر میخواهید قد بلندتر، و مرتب تر بنظر برسید، از سر تا پا به سبک مونوکروماتیک (تک رنگ) لباس بپوشید (حتی می توانید با رنگ سفید نیز این کار را انجام دهید).
۲. طرح های لباستان باید متناسب با اندامتان باشند. هرچه شخص بزرگ تر باشد، طرح لباس ها نیز باید بزرگ تر باشند. برعکس آن هم درست است.
۳. اگر میخواهید باسنتان را کوچکتر نشان دهید، جین هایی انتخاب کنید که جیب هایشان بزرگ، صاف و تا حدودی نزدیک به هم باشند.
۴. بررسی کنید که سینه بند شما کارش را بخوبی انجام دهد و سینه هایتان را به میزان لازم بالا ببرد: وسط هر سینه باید دقیقا بین شانه ها و آرنج هایتان باشد.
۵. برای اینکه پاهایتان بهترین ظاهر را داشته باشند، انتهای زیری لباستان باید درست بالا یا درست پایین کاسه ی زانویتان باشد.
۶. از لباسهای مورب (قطری) استفاده کنید. به فکر استفاده از لباس های مدل wrap (مدلی که یک طرف لباس روی طرف دیگر پیچیده می شود)، طرح های زیگزاک و لباس هایی که انتهای زیری شان نامتقارن است باشید. هر جایی که زاویه با شیب رو به پایین قرار بگیرد، بطور جادویی باریک تر بنظر می رسد.
۷. با یک خط گردن باز، استخوان ترقوه تان را به رخ بکشید. ترقوه بسیار جذاب است و تقریبا در هر زنی، زیبا و ظریف بنظر می رسد.
۸. از این دستورالعمل رنگ برای برجسته کردن (یا بی اهمیت نشان دادن) بخشی از اندامتان استفاده کنید:رنگ های روشن و درخشان را در قسمت هایی که میخواهید بیشتر به چشم بیایند، و رنگ های تیره را بر روی قسمتهایی که میخواهید کمتر به چشم بیایند بپوشید.
۹. از طرح های مناسب در پارچه های قرص و محکم (مثل یک ژاکت پشمی) استفاده کنید، زیرا این لباس ها مانند زه بدن عمل کرده و قسمتهای شل و آویزان بدن را پنهان میکنند!
۱۰. برای اینکه کاری کنید پاهایتان بسیار کشیده بنظر برسند، کفش هایی به پا کنید که پاشنه هایشان با رنگ پوستتان هماهنگ باشد!

ده راز جادویی و تضمینی برای آنچه در لباس خود زیبا باشید