درست کردن مدل موی زنانه شکل بوکل ساده با بافت

۱- در قسمت وسط سر موها را دم اسبی کرده و با روبان یا کش سر آن را ثابت کنید .
۲- دم اسبی را نیز به دم قسمت تقسیم کرده و هر دو دسته رانیز بار دیگر دم اسبی می کنیم . دم اسبی سمت چپ و دم اسبی سمت راست.
۳- هر دو دم اسبی را می بافیم و انتهای آن را با کش ظریف بافت می بندیم
۴- سپس یکی از بافتها را در جهت عقربه های ساعت و دیگری را خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت به دور دم اسبی می پیچیم و یک بوکل ایجاد می کنیم.
۵- و بوکل ایجاد شده توسط هر دو بافت را با سنجاق ثابت و محکم می کنیم.

درست کردن مدل موی زنانه شکل بوکل ساده با بافت