خانم تا می توانید از رژ لب استفاده نکنید خطرهای رژ لب

برخی از خانم ها در آرایش صورت خود افراط میکنند.واقعیت این است که این فراورده آرایشی مواد مضر زیادی همچون فلزات سمی سنگین سرب، کادمیوم، جیوه و آنتیموان در خود دارد.
تماس بدن با مواد سمی رژ لب
وقتی رژ لب برای ساعت های طولانی روی لب باقی میماند ممکن است به طور ناخواسته و در اثر خوردن یا آشامیدن مواد غذایی، بلعیده شود که نتیجه آن تماس بدن با مواد سمی است.
عناصر مذکور به عنوان مواد اولیه رژ لب ها، موم، روغن، الکل و رنگ است که از آلاینده های معمول زیست محیطی هستند.
این مواد مضر در محصولات آرایشی وجود دارد و به مرور زمان در بدن تجمع و باعث بروز مسمومیت می شود.
گرچه سرب جزء سازنده رژ لب نیست اما آن با هدف تثبیت کنندگی رنگ، تولید رنگ قرمز در ز ترکیباتش استفاده می شود.
متاسفانه قوانین مربوط به محصولات آرایشی حد مجاز معینی از غلظت فلزات سمی را به عنوان ناخالصی در محصولات آرایشی ارائه نداده است.
همواره توجه بر این است که میزان سرب بیشتر ۱۰ppmنباشد؛
مصرف کادمیوم هم به هر مقداری در مواد آرایشی ممنوع شده است.
انواع سرطان ها در اثر تجمع زیاد فلزات در لوازم آرایش
این فلزات، ناخواسته، در محصولات آرایشی به عنوان ناخالصی در طول پروسه صنعتی شرکت دکتر اسماعیلی تاکید کرد:
همچنین استفاده بیش از حد این مواد میتوانند موجب انواع سرطان ها در اثر تجمع زیاد این فلزات در بدن شود.
وی بیان کرد:
سرب می تواند از طریق مادر و از راه جفت وارد بدن جنین شود و اثراتی مانند مرگ جنین و زایمان نارس را به همراه بیاورد.

خانم تا می توانید از رژ لب استفاده نکنید خطرهای رژ لب