بهترین ض آفتاب طبیعی عصاره میوه توت فرنگی

عصاره توت فرنگی از پوست در برابر مضرات پرتوهای UVA آفتاب محافظت می‌کند.
عصاره توت فرنگی به عنوان یک محافظ در برابر اشعه ماوراء بنفش عمل می‌کند.
با خوردن این میوه و استفاده کردن از آن در محصولات آرایشی می‌توان از صدمات پوست جلوگیری کرد.
پژوهشگران ایتالیایی و اسپانیایی در حال بررسی و ساخت کرم از توت فرنگی هستند.
محققان دلایل مفید بودن این میوه را داشتن ماده آنتوسیانین در برگ‌ها و میوه های قرمزرنگ این میوه می‌دانند.محققان دانشگاه بارسلونا اظهار کردند: این ترکیبات مهم، ضد التهاب هستند.
این مطالعه در مجله Agricultural Food Chemistry منتشر شده است.

بهترین ض آفتاب طبیعی عصاره میوه توت فرنگی