بهترین روغن زیتون کدام است

باید تلخی و تیز بودن آن انتهای گلو را بسوزاند و بوی میوه زیتون احساس شود. رنگ روغن زیتون خالص و مرغوب باید زرد مایل به سبز باشد.
روغن زیتون بیماری یبوست مزمن را ظرف کمتر از یک هفته برطرف می‌کند و در واقع مردم باید بدانند که زیتون هم دکتر و هم داروی آنها است. هزینه کردن برای زیتون و روغن زیتون بدین معنی است که جلوی ضررهای مالی و جانی آینده را گرفته‌ایم.
به‌طور نمونه باید اطلاع‌رسانی شود زیتون‌های سیاهی که توسط سولفات آهن به رنگ تیره درآمده است، به هیچ وجه توسط مردم خریداری و مصرف نشود.

بهترین روغن زیتون کدام است