برش هندوانه شب یلدا و طرز چیدن آن در سینی به شکل شیرینی