برای بچه های دوقلو چه اسمی بگذاریم

مناسب کودکان دوقلو یکی از مواردی است که باعث شکل‌گیری شخصیت فردی مجزا در آنها خواهد شد.
یکی از این نکات، استفاده از حروف مشترک برای نامگذاری است.
روش دیگر، انتخاب نام‌هایی با معانی یکسان است. مثلاً هر دو اسم نام گل و… هستند. علاوه بر این، استفاده از نام‌هایی با حرف اول یکسان و دارای آهنگ یکسان نیز انتخاب دیگری است.
اگرچه استفاده از نام‌هایی نامرتبط نیز امکانپذیر است اما گاهی والدین حساسیت زیادی نسبت به آن نشان می‌دهند. این در حالی است که هنگام انتخاب اسم باید به این نکته توجه داشت که نحوه تلفظ نام‌ها به گونه‌ای نباشد که کودکان در تشخیص آن دچار مشکل و خصوصاً در ابتدای کودکی سردرگم شوند.

برای بچه های دوقلو چه اسمی بگذاریم