باید ها و نباید های چای خوردن برای زنان باردار

یک فنجان قهوه(حدود ۲۴۰ سی سی قهوه ) به طور میانگین حاوی ۱۵۰ میلی گرم کافئین است.
یک لیوان چای سیاه معمولا حاوی ۸۰ میلی گرم کافئین می باشد.
یک لیوان نوشابه حاوی نوشابه های کافئین دار به طور متوسط دارای ۳۰ تا ۶۰ میلی گرم کافئین می باشد.

محتوای کافئین در نوشیدنی های مختلف به نوع برگ ها(مثل برگ چای) و یا نوع دانه های مورد استفاده (مثلا نوع دانه های کاکائو، قهوه و …) و نیز به نحوه ی آماده سازی نوشیدنی بستگی دارد.
مصرف کافئین را محدود نمایید و بیش از ۳۰۰ میلی گرم کافئین در روز مصرف ننمایید.
خانم های باردار از نیم ساعت قبل از صرف غذا و تا یک ساعت و نیم بعد از غذا از چایی استفاده نکنند تا آهن غذا کم نشود.
نوشیدن مکرر چای در طول روز بیش از ۶ لیوان باعث تغییر رنگ و زردی دندان ها می شود.
تمام انواع سبزی ها، میوه ها می تواند جایگزین چای شود اما بسیاری از افراد بدلیل آرام بخش بودن چای آن را مصرف میکنند که این اثرآرامش بخش را میوه ها وسبزیجات ندارند.

باید ها و نباید های چای خوردن برای زنان باردار