اگر مدیر یا رئیس شما به شما توهین میکند باید چه کنید

بسیاری از مواقع در زندگی با افراد گستاخ و بی ادبی برخورد میکنید که مجبورید با اینکه از آن ها خوشتان نمی آید، تظاهر کنید که مشکلی ندارید. وقتی که با بی ادبی مواجه می شویم نکته مهم این است که به یاد داشته باشیم جرات تکرار این کار را به بقیه ندهیم.
به هر حال، شما حق دارید که مدعی شوید و نادرست و غیر قابل تحمل بودن وضعیت موجود را بیان کنید به ویژه اگر این بی نزاکتی یک مشکل مداوم و در حال پیشرفت باشد.
با ما فوق مدیرتان صحبت کنید
احساس تان را بدون قضاوت و هر نوع سوگیری به مسئول مافوق مدیرتان بیان کنید و هیجانات منفی، خود را تخلیه کنید. درک می کنم که گفتید ایشان مسئول کتابخانه هستند؛ اما یکی از راه ها این است که به مقام مافوق این شکایت را مطرح کنید یا از مراجعان بخواهید که اعتراض خود را به مسئول بالاتر بگویند تا شرایط اصلاح شود.
این سوال را حتما بپرسید
آدم ها دلایل خاص خودشان را برای بی ادبی دارند. شاید روز بدی را گذرانده باشند یا اینکه عجله دارند و تصور میکنند وقتی برای رفتار مودبانه و احترام گذاشتن ندارند. شاید هم اصلا متوجه رفتار بی ادبانه خود نشده باشند. تا وقتی که از آن ها نپرسید، دلیل رفتار آن ها را نخواهید فهمید. آرامش خودتان را حفظ کنید و از او این گونه سوال کنید: من فکر می کنم رفتار شما غیرمحترمانه است. چرا چنین رفتاری با من دارید؟
این گونه اعتراض کنید
فرد مورد بحث، کار توهین آمیز یا بی ادبانه ای در مقابل شما انجام می دهد، مودبانه اما قاطعانه رفتار نامناسب او را گوشزد کنید. به چشمان او نگاه کنید و از او بخواهید از این کار دست بردارد. عبارات مناسبی که در این شرایط می توانید استفاده کنید شامل: لطفاً بس کنید، رفتار شما مناسب نیست یا نیازی به چنین پرخاشگری، بی ادبی، صحبت توهین آمیز و… در این جا وجود ندارد است.
شرایط را وخیم نکنید
سعی کنید آرامش و متانت خود را حفظ کنید. کنترل خود را از دست ندهید و پرخاش نکنید چون این کار باعث وخیم تر شدن شرایط می شود و ممکن است مسائل کاری تان را به تنگنا بکشاند. سعی نکنید چیزی را که به شما گفته، تکذیب کنید یا وارد بحث با او شوید. باید بدانید که او عاقلانه رفتار نکرده و شما تلاش میکنید رفتار آزاردهنده او را نسبت به خود محدود کنید.

اگر مدیر یا رئیس شما به شما توهین میکند باید چه کنید