آیا تلویزیون دیدن و غذا خوردن همزمان تاثیری روی سلامتی دارد یا نه

بنابر آخرین تحقیقات انجام شده، خانواده هایی که عادت به مصرف غذا مقابل تلویزیون دارند نه تنها لذت کم تری نصیبشان می شود بلکه اغلب غذای ناسالمی هم مصرف میکنند.
در واقع، توجه این افراد بیش از آنکه به کیفیت غذا و هم صحبتی با عزیزانشان به صفحه تلویزیون است.
این اتفاق، علاوه بر آنکه موجب پر خوری و اضافه وزن می شود ارتباط خانوادگی را هم کاهش می دهد. خانواده هایی که به هنگام صرف غذا تلویزیون را خاموش میکنند به کیفیت غذا توجه بیشتری دارند و همین موضوع احتمال مصرف خوراکی های ناسالم از جانب آنها کاهش می دهد.
به اضافه، خانواده هایی از این دست پیوندی محکم تر با یکدیگر دارند؛ زیرا غذا خوردن برای آنها فرصتی که در جریان اتفاقات روز یکدیگر قرار بگیرند و صحبت کنند.
بنابراین، اگر میز غذایتان مقابل تلویزیون است آن را جابجا کنید و تلاش کنید هنگام غذا از کاناپه راحت جلوی تلویزیون جدا شوید. شاید ابتدا کمی سخت باشد اما در عوض زندگی سالم تر و خانواده ای گرم تر را به خودتان هدیه می دهید.

آیا تلویزیون دیدن و غذا خوردن همزمان تاثیری روی سلامتی دارد یا نه