آموزش مرحله ای ترکیب رنگ موی زنانه

رنگ دودی زیتونی
m7+c8
اکسیدان ۱
اکسیدان ۲برابر رنگ
پایه ۹
مکث۳۰دقیقه
فرمول رنگ نسکافه ای
بلوند شکلاتی متوسط۲/۳+کاراملی۱/۳(۴۷-۷)
بعلاوه ۲سانت واریاسیون ۰۰۰
شماره اکسیدان ۱
پایه ۸

آموزش مرحله ای ترکیب رنگ موی زنانه