آموزش عکس به عکس درست کردن مو به مدل افشان

برای درست کردن این مدل اول موها را با آب کمی مرطوب کرده بعد فرق باز کنید. فرق سر می تواند زیگزاگ ، کج ، شطرنجی ، بصورت یا فرق وسط باشد . در اینجا از فرق
موهای نیمه ی سمت چپ فرق سر را تا انتهای دم گوش را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید .
مانند شکل آنها را بپیچانید یا می توانید از بافت مارپیچ دوتایی استفاده کنید انتخاب با شماست. انتهای آنها را با کش بافت یا سنجاق سر ثابت کنید .
با گل ها طبیعی یا مصنوعی می توانید محل سنجاق سر ها را تزیین کنید.

این هم از طرف دیگر . یک مدل ساده و افشان

آموزش عکس به عکس درست کردن مو به مدل افشان