آموزش عکس به عکس درست کردن انگشتر نگین دار دخترانه

در این آموزش تصویری شما یاد میگیرید با سنگ زینتی برای خود نگین انگشتر درست کنید.

ابتدا سنگ تزیینی مورد نظر خود را همانند تصویر با سیم آماده چسباندن روی انگشتر کنید و با استفاده از چسب قطره ای نگین را روی سنگ بچسبانید.

آموزش عکس به عکس درست کردن انگشتر نگین دار دخترانه