آموزش تهیه عصرانه خوشمزه مانی بگ با لواش

نان لواش را گرد، برش بزنید.
برای پر کردن کیسه های پول، از انواع مایه ها استفاده کنید. انواع سبزیجات و یا متریال هایی که در تهیه پیتزا به کار می برید.

از مایه یک قاشق وسط نان لواش بگذارید و پنیر پیتزا روش بریزید و گوشه ها را بهم بچسبانید با نخ محکم کنید و در روغن سرخ کنید.
می توانید به جای نان لواش از خمیر یوفکا استفاده کنید.

آموزش تهیه عصرانه خوشمزه مانی بگ با لواش