آموزش تصویری کوتاه کردن موی زنانه مدل چتری کج

بالای سر خود را مانند یک مثلث جدا کنید و بقیه ی موها را کلیپس بزنید تا مزاحم کار نباشند

قد جلوی موها در پیشانی را که اندازه ی آن بسته به رضایت خودتان است تعیین نمایید .
با همان زاویه ی ۴۵ درجه ای که موها را گرفتید قیچی را نیز زاویه دار بگیرید و در انتهای ابرو قرار دهید و به صورت اریب تا وسط سر خود کوتاه کنید.
برای طرف دیگر سر هم مطابق شکل انجام دهید
به صورتی که وقتی موها را میگیرید و میبینید تقریبا یک هفت خواهید دید
قیچی پتاژ
حالا نوبت می رسد به پتاژ کردن با پتاژ توی موها را تا حدی خالی میکنید و کم حجم میکنید
و در نهایت چتری کج را خواهید

آموزش تصویری کوتاه کردن موی زنانه مدل چتری کج