آموزش تصویری سایه زدن چشم ترکیب رنگ مسی آبی

لوازم مورد نیاز:
سایه چشم ساده کم رنگ،خط چشم ، قلموی مخصوص گوشه خارجی چشم، قلموی گرد نرم، قلموی مدادی، قلموی خط چشم خمیده، قلموی ساده سایه.
با این آموزش آرایش چشم مرحله به مرحله تصویری به راحتی می توانید چشم ها را آرایش کنید. در نهایت مژه های مصنوعی پر به کار ببرید تا زیبایی آن دو چندان شود.

آموزش تصویری سایه زدن چشم ترکیب رنگ مسی آبی