آموزش تصویری بافت مو مدل آبشاری دو ردیفه

برای شروع کار یک تکه از موی بالای گوش را جدا کنید و از جلوی سر شروع کنید به بافت ساده ی فرانسوی

همانطور که در تصویر نیز مشاهده میکنید موها را شاخه،شاخه جدا کرده و داخل بافت بزنید

همانطور که در تصویر نیز مشاهده میکنید بافت آبی را آزاد میکنید و شاخه ی جدید قرمز را داخل بافت میکنیم.

و همینطور شاخه شاخه به سمت جلو میرویم

سعی کنید در یک خط صاف بافت را بزنید و به بالا و پایین منحرف نشوید تا تمییز دربیاد

تا سر گوش سمتراست که رسیدید بافت را تمام کنید

همانطور که در تصویر نیز مشاهده میکنید تا سر گوش تمام کنید و در واقع شاخه ای از جلوی موها را رها کنید

برای شروع کردن ردیف دوم نیز از همان سمتی که ردیف اول را شروع کردیم ،شروع میکنیم.

دقیقا مثل همان ردیف اول بافتن را ادامه می دهیم.

این ردیف را نیز را نیز به انتها میرسانیم .

و در انتها نیز همه ی موها را به یک سمت جمع کرده و با کش می بندیم.

آموزش تصویری بافت مو مدل آبشاری دو ردیفه